slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

 

 

heading act

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ร่วมกับ บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สร้างงาน...สร้างอาชีพ ด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์” ปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพซอนต้าสากล กรุงเทพ 1 แฟลต 20 เขตห้วยขวาง

 

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ร่วมกับ บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สร้างงาน...สร้างอาชีพ ด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์” ปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพซอนต้าสากล กรุงเทพ 1 แฟลต 20 เขตห้วยขวาง  โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.มนวิภา ประชัญคดี ,ซ.สุเนตร คุณานันทกุล , ซ.พรพรรณ  จิรนันท์สุโรจน์ ,ซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ , ซ.ปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล ,ซ.อินทิรา  สวัสดิ์พาณิชย์ ,ซ.ณฐพรรณ  อำไพ ,ซ.สมิตา  สรสุชาติ ,ซ.อุไร พณิชากิจ ,  ร่วมงาน

 

 

act 5806 02

 

act 5806 03

 

act 5806 04

 

act 5806 05

 

act 5806 06